design

Designs &  products

The design side of Applecross Croft is growing beyond Valerie’s commissioned work for her clients. We are working on a series of designs inspired by the Applecross peninsula and a couple of books are in the early stages of production, too. Valerie has already designed and published her father’s book – 552 pages! As well as books about Applecross and our croft, we are developing a series of children’s illustrated stories featuring the Applecross stags we have come to know. With so many ideas and stories to share, we’ve been inspired to push ahead so stay tuned to see what we come up with!

Our gallery showcases just a few of the design ideas we are currently working on alongside a selection of our photographs.

Dealbhadh & bather

Tha taobh dealbhachaidh Croit na Comraich a’ fàs, a bharrachd air na tha na ceannaichean aig Valerie ag iarraidh oirre a dhealbhadh. Tha sinn an-dràsta ag obair air sreath de dhealbhan air am piobrachadh leis a’ Chomraich, agus tha grunn leabhraichean againn air a bheil sinn ag obair cuideachd. Tha Valerie air leabhar a h-athar a dhealbhadh is fhoillseachadh mar-thà – 552 duilleagan! Cho math ri leabhraichean mun Chomraich agus mun chroit, tha sinn a’ cruthachadh sreath de leabhraichean chloinne is na fèidh air an do dh’fhàs sinn eòlach nan caractaran annta. Is iomadh rud gar bhrosnachadh, cùm sùil air na duilleagan seo airson na nì sinn fhaicinn!

Chithear anns a’ ghaileiridh crathadh beag de na dhealbhan againn, mar a tha iad an-dràsta.

©Applecross Croft